Các cờ thủ cờ tướng hay [Có 7523 cờ thủ]
Tên cờ thủ Sinh ngày Giới tính Số ván đấu Xếp hạng Lượt xem
TRƯƠNG MAI Nữ
122
2147
183881
VƯƠNGK Nữ
116
2163
76314
VƯƠNG THANH Nữ
118
2167
133081
ĐÀO ĐÌNH NGỌC Nữ
81
2173
34912
LƯU LẬP MAI Nữ
65
2177
287092
HUYỀN QUA THỨC 2004-05-02 Nữ
75
2177
31171
HỢP NGẢI Nữ
65
2177
45384
CƯƠNG THU ANH 1971 Nữ
162
2193
266732
LÂM CẦN TƯ Nữ
49
2194
80655
DƯƠNG VĂN NHA Nữ
39
2196
38316
TÔN VĂN Nữ
148
2204
100246
CỐ THIỂU NGÂN Nam
44
2210
30897
HÀ TỊNH Nữ
109
2217
158500
TRƯƠNG VĂN THÔNG Nữ
136
2219
170819
PHAN PHAN Nữ
99
2221
77527
LÂM DIỆM THU Nữ
150
2223
81618
TRẦN TỐ NGHI Nữ
112
2224
82847
TRIỆU ĐÔNG Nữ
35
2224
56732
THIỆU NHƯ LINH BINH 2001-01-27 Nữ
112
2225
50306
LỤC TUỆ TRUNG Nữ
23
2226
14675
TRIỆU ÂM Nữ
163
2229
317294
HOÀNG LỖI 2000-01-08 Nữ
114
2233
62520
THƯỜNG MẶC HOA Nữ
70
2235
119993
HÀN BĂNG 1972 Nữ
96
2235
155553