Các ván đấu cờ tướng hay [Có 85266 ván đấu]
Ảnh Ván đấu Kết quả Khai cuộc Ngày Lượt xem
PHAN VĂN TRUNG - HOÀNG VINH NGHĨA THẮNG Sĩ giác pháo đấu |
2019-7-17
10
CHU TUẤN ĐỨC - DƯ THẾ KỲ HÒA Khai mã cuộc - Thất lộ Tốt
2019-7-17
8
TRỊNH TRƯỜNG ĐĂNG - QUÁCH DƯỢC THUA Khai mã cuộc - Thất lộ Tốt
2019-7-17
24
NGÔ GIA BÂN - LÍ XUÂN PHẠM HÒA Ngũ thất pháo - Bình phong mã tam pháo
2019-7-17
20
ĐƯỜNG GIA - CÂN THUA Khai chốt cuộc - Tượng
2019-7-17
29
TRẦN TUYỀN - LAI NHÃ PHẠN THẮNG Quá cung pháo - Pháo trái trung tâm
2019-7-17
37
CHU GIANG QUÂN - NGÔ VĂN HUY HÒA Phi tượng cuộc - Mã phải
2019-7-17
24
TRƯƠNG MẶC NGỌC - TRẦN BÂN THẮNG Pháo đầu cuộc (biến khác)
2019-7-17
38
MÂU BÂN BÂN - GIANG VŨ HÒA Khai mã cuộc - Thất lộ Tốt
2019-7-17
17
LƯU DŨNG - TRẦN LẬP NGUYÊN HÒA Pháo đầu - Đơn đề mã
2019-7-17
18
TRẦN Á VĂN - TỐNG KIỆT HÒA Khai tốt - Tốt
2019-7-17
25
VƯƠNG GIA KHÁNH - CAO GIA HIÊN THUA Pháo đầu, Tuần hà Xa - Bình phong mã đổi xa
2019-7-17
34
HỢP TINH LOAN - CHU KIẾN DŨNG THUA Pháo đầu, Thất lộ Mã - Bình phong Mã
2019-7-17
25
DƯƠNG SIÊU TRUNG - TIẾT THẮNG Ngũ thất pháo - Bình phong mã tam pháo
2019-7-17
56
HỒ GIA NGHĨA - HỢP NGẢI THUA Pháo đầu - Hữu mã
2019-7-17
48
CÂN - LẠI VĨ NGHĨA THẮNG Ngũ thất pháo - Bình phong mã tam pháo
2019-7-16
33
LÍ XUÂN PHẠM - TRIỆU QUANG DỤ THẮNG Pháo đầu cuộc (biến khác)
2019-7-16
32
LÍ MAN DI - NGÔ GIA BÂN THUA Ngũ thất pháo - Bình phong mã tam pháo
2019-7-16
74
TRƯƠNG QUANG PHÚC - TRỊNH TRƯỜNG ĐĂNG THUA Bán đồ nghịch pháo
2019-7-16
78
QUÁCH DƯỢC - CHU GIANG QUÂN THUA Khai chốt cuộc - Tượng
2019-7-16
77
TRẦN BÂN - DƯ THẾ KỲ THẮNG Khai chốt cuộc - Tượng
2019-7-16
94
CAO GIA HIÊN - TRẦN TUYỀN THẮNG Pháo đầu Thất pháo - Bình phong mà Tượng
2019-7-16
84
GIANG VŨ - LƯU DŨNG HÒA Pháo đầu, Thất lộ Mã - Bình phong Mã
2019-7-16
48
TRẦN Á VĂN - ĐƯỜNG GIA THẮNG Tiên nhân chỉ lộ - Sĩ giác pháo
2019-7-16
125