Sự kiện: 2020 Giải vô địch cờ vua thần tài lần thứ tám [Có 8 ván đấu]

Tên ván đấu Kết quả Khai cuộc Lượt xem
THÁI HỮU QUANG - THÀNH NGỌC ĐÔNG THẮNG Ngũ thất pháo - Bình phong mã tam pháo
2832
DIÊU CÔNG TÂN - VƯƠNG HOA CHƯƠNG THẮNG Pháo đầu pháo trái - Pháo biên, Hữu tượng
2530
LƯU TÔN TRẠCH - KHỔNG PHẠM BÂN THẮNG Khai tượng cuộc - Thất tốt
2044
LỤC HÀO - TRƯƠNG BÂN THUA Pháo đầu, Thất lộ Mã - Bình phong Mã
1472
HÀ VĂN TRIẾT - LIÊU CHÍ LONG THUA Bán đồ nghịch pháo đấu khác..
2040
HOÀNG QUANG ƯNG - THÁI HỮU QUANG HÒA Ngũ thất pháo - Bình phong mã tam pháo
1004
LƯU TÔN TRẠCH - LÍ ĐỨC CHÍ HÒA Phi tượng cuộc và pháo trung tâm lệch trái
1096
TRỊNH VŨ HÀNG - HÀ VĂN TRIẾT THUA Khai mã cuộc - Thất lộ Tốt
1859