Sự kiện: Chung kết cuộc thi Vua cờ vua thế giới lần thứ nhất năm 2020 [Có 12 ván đấu]

Tên ván đấu Kết quả Khai cuộc Lượt xem
VƯƠNG THIÊN NHẤT - TỪ SIÊU HÒA Khai tượng cuộc - Tả phá cung Phá
1285
TỪ SIÊU - VƯƠNG THIÊN NHẤT THUA Pháo đầu, Tuần hà Xa - Bình phong mã
2707
VƯƠNG THIÊN NHẤT - LA TRIỆU CƯỜNG THẮNG Phi tượng cuộc, Pháo giăng - Sĩ giác pháo đấu
1413
LA TRIỆU CƯỜNG - VƯƠNG THIÊN NHẤT HÒA Pháo đầu, Tuần hà Xa - Bình phong mã đổi xa
467
TỪ SIÊU - PHẠM TƯ THIỆN THẮNG Phi tượng cuộc đấu |
595
PHẠM TƯ THIỆN - TỪ SIÊU THUA Pháo đầu - Phản cung mã
485
VƯƠNG THIÊN NHẤT - LÍ HẰNG HỒNG THẮNG Khai mã cuộc - Thất lộ Tốt
910
LÍ HẰNG HỒNG - VƯƠNG THIÊN NHẤT THUA Ngũ thất pháo - Bình phong mã tam pháo
787
CỔ THƯ XUÂN - TỪ SIÊU THUA Pháo đầu cuộc (biến khác)
390
TỪ SIÊU - CỔ THƯ XUÂN THẮNG Pháo đầu, Tuần hà Xa - Bình phong mã đổi xa
480
CỔ THƯ XUÂN - TỪ SIÊU THẮNG Tả chốt Pháo đầu - Pháo biên
556
TRẦN PHÁT TÁC - LA TRIỆU CƯỜNG THUA Pháo đầu, Thất lộ Mã - Bình phong Mã
341