Các bước đi [71]


Chưa đi..
Chưa có bình luận..

 LA TRIỆU CƯỜNG
Cờ đỏ: LA TRIỆU CƯỜNG
Liên đoàn cờ:NHẠC CHUÔNG
 VƯƠNG THIÊN NHẤT
Cờ đen: VƯƠNG THIÊN NHẤT
Liên đoàn cờ:BẮC KINH